Poslanstvo in vizija

POSLANSTVO


Odgovorno delo in transparentnost sta temelj našega poslanstva. Zagotavljanje napredka pa dosegati s stalnim izboljševanjem procesov za uresničevanje ciljev in zadovoljstvo naših strank. S kakovostnim in strokovnim izvajanjem naših storitev želimo našim strankam ob upoštevanju veljavne zakonodaje in predpisov ter z odgovornostjo dobrega gospodarja zagotavljati nemoteno vzdrževanje in obratovanje stavb ter udobje bivanja. Z našimi strankami želimo trajno, odgovorno in transparentno sodelovati. Želimo, da nas po našem transparentnem in odgovornem delu prepoznajo vse javnosti našega podjetja. Našim zaposlenim želimo zagotavljati varno in prijetno delovno okolje z možnostjo osebnega in strokovnega razvoja. Želimo ostati rastoče, dobro organizirano podjetje, ki temelji na odgovornosti do zaposlenih ter na odgovornem odnosu do naravnega in družbenega okolja, v katerem živimo.

 

VIZIJA


Želimo, da naše podjetje prepoznavajo po odgovornem in transparentnem delu, ki pomembno prispeva k zviševanju kakovosti upravljanja objektov na domačem trgu. Pri svojem delu stremimo k:

 

  • Zagotavljanju zadovoljstva trenutnih strank in pridobivanju novih strank;
  • Zagotavljanju kakovosti in transparentnosti izvajanja naših storitev;
  • Zadovoljnim zaposlenim, ki so ključ do uspešnosti podjetja;
  • Doseganju ekonomske učinkovitosti in stabilnosti podjetja.