Upravljanje energetskih objektov

Upravljanje energetskih objektov je sklop storitev, s katerim pomagamo doseči lastnikom objektov čim večje udobje ob čim nižjih stroških. Upravljanje energetskih objektov pomeni stalno optimizacija rabe energije in vode.


Upravljanje energetskih objektov je sklop storitev:


  • analiza rabe energije,

  • ugotavljanje možnih prihrankov,

  • oceno potrebnih investicij za izvedbo ukrepov za znižanje rabe energije in vode, pravilen in optimalen izbor opreme,

  • vzdrževanje in nadzor.


Naše storitve vključujejo:


  • celoten sklop storitev energetskega upravljanja objektov,

  • izvedbo posameznih sklopov energetskega upravljanja.