Vzdrževanje

 
STROKOVNI IZVAJALCI
 
Za vzdrževanje priskrbimo strokovne izvajalce za vzdrževalna dela, opravljanje čiščenja, košnjo trave, urejanje okolice stanovanjskih hiš in za druga dela izbiramo v soglasju z lastniki, prav tako se v soglasju z lastniki dogovorimo za ceno izvajanja posameznih del.

 
IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
 
Udeleževanje strokovnih izobraževanj in usposabljanj na področju novosti vezano na vzdrževanje stavb in naprav v stavbah. 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA, VLOGE
 
Pripravljamo razpisno dokumentacijo ter vloge za pridobitev subvencij Eko sklada javnega sklada,


 
BREZ DODATNIH STROŠKOV
 
Pri vzdrževalnih in drugih delih ne zaračunavamo nobenih dodatnih stroškov.


 
OHRANJANJE VREDNOSTI NEPREMIČNINE
 
Skrbimo, da nepremičnine v našem upravljanju ohranjajo ali povečajo vrednosti.